Градску општину Звездара је у среду, 28. октобра, посетила госпођа Рајна Чемерска (Rajna Chemerska), пројектна сарадница из Брисела ангажована од стране Европске комисије у процесу спровођења евалуације пројекта „Европска подршка за инклузију Рома“ који је реализован у 20 општина у Србији међу којима је и на Звездари.

Током евалуације и разговора, чланови Мобилног тима за инклузију Рома Звездаре и представници ГО Звездара који су укључени у активности са циљем унапређења положаја Рома, упознали су гђу Чемерску са досадашњим активностима и свим изазовима са којима се сусрећу, али и саслушали шта је све актуелно у европској агенди и шта се све може очекивати у наредном периоду.

Госпођа Чемерска се највише интересовала за најважније елементе звездарског модела рада Мобилног тима у коме је драгоцена међуинституционална и међусекторска сарадња свих социјалних партнера на општинском ниову а који би могао да буде од значаја за друге средине где се представници општине, такође, сусрећу са проблемима и препрекама у интеграцији ромске популације у живот у заједници.