Организација Пријатељи деце Звездаре, под покровитељством Градске општине Звездара и Секретаријата за спорт и омладину, расписује Фото конкурс за младе под називом „БЕОГРАД И ЗВЕЗДАРА У МОМ ОКУ“.

Идеја конкурса је да у години која је проглашена за годину европског културног наслеђа и која ће бити обележана под слоганом „Наше наслеђе: где прошлост сусреће будућност“, младима приближимо вредности нашег културног наслеђа и његов значај за људски  развој, културни идентитет и квалитет свакодневног живота.

Истражујући и фотографишући Београд и Звездару млади ће се непосредније упознати са природним, културно-историјским и урбаним целинама и споменицима културе и добити прилику да свој став и однос према граду изразе на уметнички начин.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

На конкурсу могу учествовати млади од 11 до 19 година – ученици старијих разреда основне школе (од 5. до 8.р.) и ученици свих разреда средње школе.

Тема конкурса су Београд и Звездара тј. културно наслеђе Београда и Звездаре: улице, тргови, паркови, мостови, грађевине, људи, споменици културе.. Посебно скрећемо пажњу на целине и објекте на Звездари: Булевар краља Александра, Звездарска шума, Астрономска опсерваторија, Црква Пресвете Богородице, Миријево, СЦ „Олимп-Звездара“, Коњарник и др.

Конкурс је отворен за све фотографије које не смеју бити старије од две године.
Један учесник може послати највише 3 дигиталне фотографије.

Фајлови дигиталних фотографија морају имати најмање 300 дпи. Прихватају се дигиталне корекције на фотографијама само у домену измена боја, односно осветљења и контраста, док нису прихватљиве корекције које подразумевају уметање елемената који се нису оригинално налазили на фотографији.

Организатор задржава право на репродуковање фотографија и њихово објављивање и излагање у отвореним и затвореним просторима, у медијма и на интернету, без накнаде.

Свака фотографија мора бити прописно обележена:  код дигиталних фајлова у „file info“ или „file properties“, треба исписати: назив фотографије, датум снимања, име и презиме аутора, разред и одељење, назив школе и контакт телефон.
Фотографије се достављају мејлом на адресу: jana.sifi@gmail.com  до 25. септембра 2018. године.

Критеријуми по којима ће Стручни жири процењивати фотографије су креативност, оригиналност и технички квалитет предатог материјала.

12 најбоље оцењених фотографија биће штампане на Календару за 2019. годину, са порукама о Београду и значају чувања културног наслеђа за будућност.

Срдачан поздрав!