Према закључку Владе Републике Србије, 05 број : 53-2561/2020 од 16. Марта 2020. Године, ГО Звездара неће радити са странакама путем непосредног контакта (шалтер и сл.) већ ће се ти послови обављати путем електронске поште или телефонским путем.