У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), председник Градске општине Звездара објављује Годишњи план расписивања јавних конкурса Градске општине Звездара у 2019. години.

Прилози:

Годишњи план расписивања конкурса у 2019.г.

Табеларни преглед