У осам звездарских основних школа започели су радови на инвестиционом одржавању, који би требалo да буду завршени до првог школског звона у септембру.

Градска општина Звездара је у складу са новим надлежностима, дефинисаним Статутом Београда, у сарадњи са Секретаријатом за образовање обезбедила средства, а у договору са директорима школа прилагодила је динамику радова наставном плану и програму.

Tоком лета ће се уређивати улази, степеништа, фасаде, заменити столарија, средити равни кровови, извести електро и водоинсталатерски радови у вредности 20 милиона динара у осам основних школа. Од укупно 14 звездарских основних школа првог септембра биће завршено 11, рачунајући три школе у којима су радови окончани.

На овај начин ГО Звездара испуниће свој план и постављени приоритет у постизању максималне безбедности, врхунске хигијене и што је могуће квалитетнијег боравка деце и запослених у школама.

На јесен је у плану извођење радова инвестиционог одржавања у преостале три школе, тако да ће до краја године све основне школе на Звездари бити сређене, уз улагање планираних 36 милиона динара.