Градска општина Звездара је, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице, обезбедила средства за доделу грађевинског материјала породицама избеглица са територије општине Звездара.

Након завршетка Јавног позива за доделу грађевинског материјала породицама избеглица, Комисија ГО Звездара је одржала седницу и констатовала да може да се започне са обиласком непокретности корисника који су аплицирали и који испуњавају основне услове.

Комисија је претходних дана почела да обилази непокретности пријављених корисника, и по процедури снима фотографије објеката и ради Записнике са увиђаја на терену.

Сходно томе, а по Правилнику и Уговору који је потписала са Комесаријатом, Комисија наставља са реализацијом Конкурса.