У складу са Статутом Града Београда којим је, почев од 01.01.2009, дефинисана надлежност градских општина везана за основне школе, Градска општина Звездара је и ове школске године предузела послове у вези са реализацијом грађевинских радова (осим капиталних) на одржавању школских објеката на територији општине.

У петак, 11.05.2012 завршени су радови у ОШ „Ћирило и Методије”, улица Учитељска 58, на инвестиционом текућем одржавању који су започети 26.03.2012, а радовима је обухваћена замена подова у две учионице, као и израда нових улазних портала – урађено је двоја врата од алуминијумских профила и то на главном улазу и ка школском дворишту.

Иначе, у 2012. су завршени радови у ОШ „Стеван Синђелић”, Милића Ракића 1, у којој су адаптиране помоћне просторије и израђен тоалет за особе са инвалидитетом (радови извршени 06.03-02.04.2012.) и у ОШ „Јелена Ћетковић”, Врањска 26, у којој је обављена санација ђачке кухиње и трпезарије (од 02.03-03.04.2012.).

Поред овога, грађевински радови су у још три основне школе на Звездари:

-у ОШ „Деспот Стефан лазаревић“ Ул. Нова 15Радови на адаптацији санитарног чвора и израда тоалета за лица са инвалидитетом и изградња приступне рампеРадови су започети: 23.03.2012. завршавају се до 18.05.2012.

-у ОШ „Десанка Максимовић“ Ул.Устаничка 246Радови на поправци заштитне ограде ка Устаничкој улици и санација степеништа на улазу у школуРадови су започети: 05.03.2012 завршавају се до 18.05.2012.

-у ОШ „1300 каплара“ Ул.Панчина 1Радови на поправци заштитне ограде око објекта школеРадови су започети: 07.03.2012 завршавају се до 18.05.2012.