ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Правилник о организацији и систематизацији

Правилник о организацији и систематизацији

Правилник о изменама и допунама Правилника радних места у Управи Градске општине Звездара донет на седници Већа Градске општине Звездара под XI  број   06 –   15 /24 дана 17.04.2024.године

 

Правилник о измени и допунама правилника о систематизацији радних места у управи ГО Звездара који је донет на седници Већа дана 20.6.2023. године под бројем XI број 06-18/23

 

Правилник о изменама и допунама правилника о ситематизацији радних места у управи ГО Звездара који је донет на седници Већа Го Звездара дана 1.6.2023. године под бројемXI број 06-13/23

 

Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у управи Градске општине Звездара, донет на седници Већа Градске општине Звездара XI број 06 – 60/22 од 30.12.2022. године.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Звездара бр.XI број 06-41/22 усвојен на седници Већа Градске општине Звездара дана 13.09.2022. године

 

Усвајањем овог Правилника претходно објављен Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи ГО Звездара и измене и допуне тог Правлника престају да важе.

 

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Zvezdara (prečišćen tekst ), 4.3.2021.

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih meseta u Upravi GO Zvezdara, 15.3.2021.

 

Правилник о изменама и допунама  Правилника о организацији и систематизацији радних места бр. XI број 06-18/21 од 14.04.2021. 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Звездара (пречишћен текст), бр. XI број 06-55/21 од 29.11.2021.