ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Правилник о организацији и систематизацији

Правилник о организацији и систематизацији

Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у управи Градске општине Звездара, донет на седници Већа Градске општине Звездара XI број 06 – 60/22 од 30.12.2022. године.

 

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Звездара бр.XI број 06 – 41/22 усвојен на седници Већа Градске општине Звездара дана 13.09.2022. године

Усвајањем овог Правилника претходно објављен Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи ГО Звездара и измене и допуне тог Правлника престају да важе.

 

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Zvezdara (prečišćen tekst ), 4.3.2021.

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih meseta u Upravi GO Zvezdara, 15.3.2021.

 

Правилник о изменама и допунама  Правилника о организацији и систематизацији радних места бр. XI број 06-18/21 од 14.04.2021. 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Звездара (пречишћен текст), бр. XI број 06-55/21 од 29.11.2021.