Први круг обуке за имплементацију програма Office 365 у звездарске школе одржан је у суботу 11.3.2017. у ОШ „Иван Горан Ковачић”, улица Војводе Бране 18а. Обуци су присуствовали директори свих основних и средњих школа са Звездаре, а реализовао је Microsoft партнер АД Информатика из Београда, под покровитељством ГО Звездара,

Учеснике је на почетку обуке поздравио Милош Игњатовић, председник ГО Звездара који им је пожелео пуно успеха у раду.

Обука је одржана у оквиру пројекта имплементације Office 365 који је подржала Градска општина Звездара, као најсавременије софтверске услуге у „облаку“, а који компанија Microsoft бесплатно нуди свим образовним установама у нашој земљи.

Услуга, односно скуп многих апликација у оквиру бесплатног програмског пакета Office 365 за образовне институције, омогућава школи да у оквиру своје организације унапреди и обједини више процеса, од међусобне комуникације између запослених, ученика и родитељ, као и свих осталих учесника у процесу образовања и васпитања.

Office 365 у себи садржи многе online апликације као на пример: Word, Excel, Power Point, календар, One Drive, OneNote, електронску пошту, мрежну комуникацију и многе друге.

Све ове апликације и цео систем се налазе у „облаку“ и могу се користити са било којег рачунара у било које време и са било које локације посредством интерента.

Office 365 има многе предности по питању боље и ефикасније комуникације не само у оквиру једне образовне установе него је систем тако конципиран да омогућава и шире повезивање свих који учествују у животу и раду образовних установа ради унапређивања система образовања.

Имајућу у виду да је ова услуга бесплатна за образовне установе, актив директора образовних установа општине Звездара се обратио Општини Звездара ради подршке у виду едукације, а закључак свих учесника након обуке је да је корисно и потребно применити овај систем ради унапређења рада звездарских образовних установа.

Свим образовним установама на територији општине Звездара биће отворени налози за приступ услузи Office 365 и то је корак ка дигитализацији образовних установа општине Звездара где би Office 365 заузимао најзначајније место у овом процесу.