Према информацији из ПУ „Звездара“, Конкурс за пријем деце у звездарске вртиће за радну 2017/18. годину је завршен, а у прилогу се налазе спискови деце распоређене по објектима на Звездари.

Спискови деце

 

Обавештење за родитеље

Приговор на резултате конкурса можете поднети у року од 8 (осам) дана од дана објављивања листа примљене деце у суботичкој бр. 2 код секретарице, или на mail: zvezdara.upis@gmail.com
Одбијеницу којом се остварује рефундирање трошкова у приватним вртићима, можете преузети у суботичкој бр. 2 код секретарице.

Контакт:

Предшколска установа „Звездара“
Београд , Суботичка 2
тел. 2421-920; 6304-423
puzvezdara@beotel.net