Чланови Савета Месне заједнице Велики Мокри Луг обишли су са Владаном Јеремићем, чланом Већа ГО Звездара задуженим за комуналне делатности, представницима ЈП Београд – воде, као и градског Секретаријата за привреду – неколико локација на којима је неопходно обавити активности у циљу чишћења сливова потока и одвођења отпадних вода.

Највећи проблем представљаће санација у Долинској улици, где је део асфалта већим делом уништен. Показана је решеност да се већ на пролеће обаве послови чишћења, а потом, по изради пројекта – приступи темељном и дугорочном решавању проблема.