Департман за саобраћај Факултета техничких наука у Новом Саду реализује студију „Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају у Србији, дефинисање методологије, кључних проблема и праваца деловања“, финансиране од Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.

У земљама Европске уније препозната је озбиљност проблема и важност праћења ставова о ризицима у друмском саобраћају на свим нивоима организовања (република, градови, општине, односно окрузи или полицијске управе). Република Србија подржава нове тенденције у овој области и активно учествује у поменутој акцији.

Значај и дубина проблема захтевају шире друштвено учешће, стога молимо заинтересоване грађане да пруже подршку и активно учествују у истраживању попуњавањем анкете (возачи путничких аутомобила, мотоциклисти и немоторизовани учесници у саобраћају – бициклисти и пешаци).

Онлине упитник је доступан путем следећег линка:

https://docs.google.com/forms/d/15ZpMv1YDgETegqGpLdoi_o1QwRYT6H6ithKe9P9zP4k/viewform?usp=send_form