Преузмите Извештај о раду Управе Градске општине Звездара за 2019 (word) усвојен на 137. седници Већа Градске општине Звездара одржаној 10.3.2020. године.

У прилогу је Закључак Већа ГО Звездара бр. XI 06 -10/20 од 10.3.2020. године.

Закључак Већа ГО Звездара бр. XI 06-10 од 10.3.2020.