На двадесетој седница Скупштине Градске општине Звездара која је одржана у четвртак, 4.априла
2019. године усвојен је Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на
територији Градске општине Звездара у 2018. години.

Извештај се налази у прилогу.

Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта