Комисија за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана из буџета ГО Звездара за 2016. годину је на 3. седници, која је одржана 24.02.2016. године разматрила документацију свих поднетих пројеката и програма са циљем утврђивања формалне испуњености конкурсне документације. У прилогу се налази Извештај са прелиминарном ранг листом.

Извештај са прелиминарном ранг листом (PDF 664 KB)