Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана за суфинансирање у 2018. години усвојила је Извештај са прелиминарним ранг листама за три Јавна конкурса.

На овај Извештај са прелиминарним ранг листама, удружења имају право приговора у року од 5 дана од дана објављивања на Огласној табли и интернет презентацији ГО Звездара, након чега ће, по разматрању евентуалних приговора, Комисија проследити Предлог одлуке са коначним ранг листама председнику ГО Звездара ради доношења Одлуке о избору програма/пројеката који се суфинансирају из буџета ГО Звездара за 2018. годину.

Извештај са прелиминарном ранг листом