Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: електричне енергија (јавна набавка  бр. 13/2018)

Позив за подношење понуда_25.05.2018

Конкурсна документација_25.05.2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_28.05.2018

Конкурсна документација_измењена верзија_28.05.2018

Одлука о додели уговора_08.06.2018

Обавештење о закљученом уговору_23.07.2018

Уговор