Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку добара: грађевински материјал за интерно расељена лица и повратнике, са територије Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 22/2020)

Позив за подношење понуда_16.07.2020.

Конкурсна документација_16.07.2020.

Одлука o додели_ уговора 28.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Уговор