Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: канцеларијски намештај (јавна набавка бр. 30/2018)

Позив за подношење понуда_19.10.2018

Конкурсна документација_19.10.2018

Одговор на питање_22.10.2018

Одлука о додели уговора_05.11.2018

Обавештење о закљученом уговору_14.12.2018

Уговор

Извештај о реализацији