Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку добара: компјутерска опрема (јавна набавка бр. 8/2018)

Позив за подношење понуда_25.09.2018

Конкурсна документација_25.09.2018

Одговор на питање_28.09.2018

Конкурсна документација_Измењена верзија_28.09.2018

Одговор на питање_10.10.2018

Конкурсна документација_измењена верзија-10.10.2018

Одлука о додели уговора_26.10.2018

Обавештење о закљученом уговору_28.11.2018

Уговор