Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку  добара: пењач уз степенице – гусеничар (јавна набавка бр. 25/2018)

Позив за подношење понуда_10.09.2018

Конкурсна документација_10.09.2018

Одлука о додели уговора_28.09.2018

Обавештење о закљученом уговору_03.10.2018

Уговор