Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку грађевинско – занатских радова и инсталатерских радова за потребе месних заједница (јавна набавка бр. 35/2019)

Позив за подношење понуда_30.08.2019

Конкурсна документација_30.08.2019

Одговор на питање_25.09.2019

Одлука о додели уговора_01.10.2019

Обавештење о закљученом уговору_18.11.2019

Уговор