Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку грађевинског материјала за породице избеглица са територије Градске општине Звездара (јавна набавка  бр. 34/2019)

Позив за подношење понуда_07.11.2019

Конкурсна документација_07.11.2019

Одлука о додели уговора_18.11.2019

Обавештење о закљученом уговору_05.12.2019

Уговор