Градска општина Звездара, у својству наручиоца покренула је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, за јавну набавку извођења позоришних представа у оквиру фестивала „Летњи позоришни дани на Олимпу“ (Јавна набавка број 19/2018)

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда_31.07.2018

Конкурсна документација_31.07.2018

Одлука о додели уговора_14.08.2018

Обавештење о закљученом уговору_31.08.2018

Уговор партија 1_06.09.2018

Уговор партија 2_06.09.2018

Уговор партија 3_06.09.2018

Уговор партија 4_06.09.2018

Уговор партија 5_06.09.2018

Уговор партија 6_06.09.2018

Уговор партија 7_06.09.2018