Градска општина Звездара, у својству наручиоца покренула је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, за јавну набавку извођења позоришних представа у оквиру фестивала „Летњи позоришни дани на Олимпу“ (Јавна набавка број 31/2019)

Обавештење о покретању преговарачког поступка_31.07.2019

Конкурсна документација_31.07.2019

Одлука о додели уговора_12.08.2019

Обавештење о закљученом уговору_28.08.2019

Уговори за Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7