Градска општина Звездара, у својству наручиоца покренула је преговарачки поступак без објављивања позива за јавну набавку извођења позоришних представа у оквиру фестивала „Летњи позоришни дани на Олимпу“ (Јавна набавка број ПП-1/2017)

Обавештење о покретању преговарачког поступка 28.07.

4. Konkursna dokumentacija – Letnji dani na Olimpu

Одлука о додели уговора_14.08.2017 

12.1 Обавештење о закљученом уговору 25.08.

уговор Партија 1.

уговор Партија 2.

ugovor Partija 3.

ugovor partija 4.

ugovor Partija 5

ugovor Partija 6

ugovor Partija 7.