Градска општина Звездара, у својству наручиоца покренула је преговарачки поступак без објављивања позива за јавну набавку извођења позоришних представа у оквиру фестивала „Летњи позоришни дани на Олимпу“ (Јавна набавка број ПП-1/2017)

Обавештење о покретању преговарачког поступка 28.07.

4. Конкурсна документација – Летњи дани на Олимпу

Одлука о додели уговора_14.08.2017 

12.1 Обавештење о закљученом уговору 25.08.

уговор Партија 1.

уговор Партија 2.

уговор Партија 3.

уговор партија 4.

уговор Партија 5

уговор Партија 6

уговор Партија 7.