Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на адаптацији/енергетској санацији објекта и дворишта ОШ „1300 Каплара“, у улици Панчина број 1, Звездара, Београд (јавна набавка бр. 27/2019)

Позив за подношење понуда 03.07.2019.

Конкурсна документација 03.07.2019.

Одговори на питања 15.07.2019.

Одговори на питања 25.07.2019.

Одговори на питања 01.08.2019.

Одговори на питања 02.08.2019.

Одговор на питања 02.08.2019.

Одговори на питања_05.08.2019

Конкурсна документација_измењена верзија_05.08.2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_05.08.2019

Измена Конкурсне документације_06.08.2019

Конкурсна документација_измењена верзија_06.08.2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_06.08.2019

Одлука о додели уговора_03.09.2019

Обавештење о закљученом уговору_23.09.2019

Уговор

Одлука о измени уговора о јавној набавци_13.03.2020

Обавештење о закљученом Анексу уговора_27.03.2020

Анекс уговора