Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке који за предмет има набавку добара: рачунари (јавна набавка бр. 26/2020)

Jавни позив_19.12.2020.