Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке   радова на изградњи и реконструкцији спортских терена на територији Градске општине Звездара   (јавна набавка 12/22).

Јавни позив

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/110704

 

Јавни позив – пречишћен текст