Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке радова на одржавању и санацији некатегорисаних путева

 

Јавни позив (документ је у прилогу)