Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на санацији некатегорисаних путева (јавна набавка бр. 1/2018)

Позив за подношење понуда_24.01.2018

Конкурсна документација_24.01.2018

Одговор на питање_29.01.2018

Одговори на питања_08.02.2018

Конкурсна документација-Измењена верзија_08.02.2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_08.02.2018

Одговор на питање_17.02.2018

Одговор на питање_20.02.2018

Конкурсна документација-Измењена верзија_20.02.2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_20.02.2018

Одговор на питање_22.02.2018

Одлука о додели уговора_07.03.2018

Обавештење о закљученом уговору_20.03.2018

Уговор

Извештај о реализацији