Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак који за предмет има набавку радова на уређењу јавних површина – стазе, степеништа, платои, рампе и гелендери (јавна набавка бр. 10/2019)

Позив за подношење понуда_22.05.2019

Конкурсна документација_22.05.2019

Одговор на питање_17.06.2019

Измена Конкурсне документације_19.06.2019

Конкурсна документација_Измењена верзија_19.06.2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_19.06.2019

Одлука о додели уговора_25.06.2019

Обавештење о закљученом уговору_08.07.2019

Уговор