Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак који за предмет има набавку радова на замени фасадне столарије у оквиру објекта КБЦ “Звездара” (јавна набавка бр. 26/2019)

Позив за подношење понуда_17.06.2019

Конкурсна документација_17.06.2019

Одговор на питање_20.06.2019

Одлука о додели уговора_03.07.2019

Обавештење о закљученом уговору_06.08.2019

Уговор