Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке   радови на замени котларнице у ОШ „Владислав Петковић ДИС“     (јавна набавка 35/22)

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/96339

Jавни позив(pdf)