Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке Услуга чишћења Управне зграде Градске општине Звездара (јавна набавка 27/22)