Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге чишћења зграде Градске општине Звездара (јавна набавка  бр. 51/2019)

Позив за подношење понуда_25.12.2019

Конкурсна документација_25.12.2019

Појашњење и измена Конкурсне документације_15.01.2020

Конкурсна документација_измењена верзија_15.01.2020

Одговор на питање_17.01.2020

Одлука о додели уговора_14.02.2020

Обавештење о закљученом уговору_10.03.2020

Уговор