Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге фиксне телефоније (јавна набавка  бр. 9/2018)

Позив за подношење понуда_14.05.2018

Конкурсна документација_14.05.2018

Одговор на питање_17.05.2018

Одлука о додели уговора_25.05.2018

Обавештење о закљученом уговору_08.06.2018

Уговор