Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке услуге израде плана постављања привремених објеката (јавна набавка 44/22).

Јавни позив