Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге израде техничке документације (јавна набавка  бр. 3/2018)

Позив за подношење понуда_14.03.2018

Конкурсна документација_14.03.2018

Одлука о додели уговора_23.03.2018

Обавештење о закљученом уговору_11.04.2018

Уговор

Извештај о реализацији техничка документација