Предмет јавне набавке је услуга извођења позоришних представа, у оквиру такмичарског програма 16. Дечијег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“ – домаћа позоришта (ОРН: 79953000–9 – услуга организовања фестивала), која је обликована у партије.

Обавештење о покретању преговарачког поступка_22.10.2019.

Конкурсна документација_22.10.2019.

Одлука о додели уговора_08.11.2019

Обавештење о закљученом уговору_25.11.2019.

Уговор Партија 1

Уговор Партија 2

Уговор Партија 3

Уговор Партија 4

Уговор Партија 5

Уговор Партија 6

Уговор Партија 7

Уговор Партија 8

Уговор Партија 9