Предмет јавне набавке је услуга извођења позоришних представа, у оквиру такмичарског програма 16. Дечијег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“ – страна позоришта (ОРН: 79953000–9 – услуга организовања фестивала), која је обликована у партије.

Обавештење о покретању преговарачког поступка_22.10.2019

Конкурсна документација_ћирилица_22.10.2019.

Konkursna dokumentacija_latinica_22.10.2019.

Конкурсна документација_измењена верзија_ћирилица_23.10.2019.

Konkursna dokumentacija_izmenjena verzija_latinica_23.10.2019.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_31.10.2019

Одлука о додели уговора_08.11.2019

Обавештење о закљученом уговору_25.11.2019.

Уговор Партија 1

Уговор Партија 2

Уговор Партија 3

Уговор Партија 4