Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку услуге одржавања и унапређења информационог система „Хермес” (јавна набавка бр. 9/2020)

Позив за подношење понуда_18.03.2020

Konkursna dokumentacija_18.03.2020

Одлука о додели уговора_26.03.2020

Обавештење о закљученом уговору_30.03.2020

Уговор