Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге одржавања информационог система „Хермес“(јавна набавка  бр. 10/2018)

Позив за подношење понуда_25.04.2018

Конкурсна документација_25.04.2018

Одлука о додели уговора_08.05.2018

Обавештење о закљученом уговору_11.05.2018

Уговор