Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге организације манифестације “Зима на Звездари” (јавна набавка  бр. 48/2019)

Позив за подношење понуда_04.12.2019

Конкурсна документација_04.12.2019

Одлука о додели уговора_12.12.2019

Обавештење о закљученом уговору_12.12.2019

Уговор