Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге штампе и коричења (јавна набавка  бр. 14/2018).

Позив за подношење понуда_11.07.2018

Конкурсна документација_11.07.2018

Одговор на питање_16.07.2018

Одлука о обустави поступка_23.07.2018

Обавештење о обустави поступка_31.07.2018