Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге штампе и коричења (јавна набавка бр. 46/2019)

Позив за подношење понуда_20.11.2019

Конкурсна документација_20.11.2019

Одлука о додели уговора_28.11.2019

Обавештење о закљученом уговору_23.12.2019

Уговор