Poziv za podnosenje ponuda_30.05.2017Градска општина Звездара у својству наручиоца покренула је под редним бројем 8/2017 јавну набавку мале вредности: услуга штампе и коричења