Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услугe унапређења положаја националних мањина на територији Градске општине Звездара (јавна набавка бр. 6/2019)

Позив за подношење понуда_07.03.2019

Конкурсна документација_07.03.2019

Одлука о додели уговора_26.03.2019

Уговор

Обавештење о закљученом уговору_27.03.2019

Извештај о реализацији уговора