С обзиром да је 1. јуна 2020. године ступила на снагу нова Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Сл. гласник РС“ бр.78/20 од 29.05.2020.), којом је дозвољено да се на јавним местима у затвореном простору истовремено окупља до 100 лица, Комисија за планове Скупштине града Београда је, на седници одржаној 04.06.2020. године донела закључак да су се стекли услови да се одржи јавна седница у вези са Нацртом плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градске општине Вождовац и Звездара, који је био изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 20.01.2020. године до 27.02.2020. године, сваког радног дана од 09 до 18 часова.

Обавештење о термину одржавања јавне седнице биће објављено и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.

Термин јавне седнице о наведеном Нацрту плана заказан је за 02.07.2020. године са почетком у 13 часова у згради Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр. 1 (сала на ХХ спрату).