Веће Градске општине Звездара, на основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и 101/16), члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/16), члана 42. Статута Градске општине Звездара („Сл. лист града Београда“, број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – испр., 40/2015 и 132/16), оглашава 

Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Управе Градске општине Звездара на пет година

Текст Јавног конкурса